YTONG ENERGO 24

Bloczek komórkowy Ytong PP4/0,6 S+GT gr. 24 cm

Biały beton komórkowy firmy Xella przeznaczony do wznoszenia murów dwuwarstwowych i wewnętrznych ścian nośnych.

Nowe bloczki Ytong Energo dostępne są w kilku grubościach: 24, 30, 36,5, 40 i 48 cm i pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez dodatkowego ocieplenia. Oznacza to, że ściana spełnia nie tylko zaostrzone normy cieplne, które obecnie wynoszą U≤0,25 W/(m2K), ale także normy wyznaczone dla budynków energooszczędnych (U≤0,20 W/(m2K)).

Zobacz Specyfikację producenta

Kategoria: