GALAXY FASADA

Kategoria:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10° 0,033 W/(m*K)