Papa

Papa asfaltowa izolacyjna I/333 – przeznaczona do zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej:

  • na podłożach miękkich
  • w pokryciach dachowych
  • w izolacjach wodoszczelnych narażonych na działanie wody pod ciśnieniem
  • do wykonywania paraizolacji w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych narażonych na działanie wody i wilgoci
Kategoria:

Papa asfaltowa izolacyjna I/333 – przeznaczona do zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej:

  • na podłożach miękkich
  • w pokryciach dachowych
  • w izolacjach wodoszczelnych narażonych na działanie wody pod ciśnieniem
  • do wykonywania paraizolacji w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych narażonych na działanie wody i wilgoci


Papa W400
asfaltowa wierzchniego krycia stosowana jako wierzchnia warstwa w dwu- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia TESKOBIT V60 S42H stosowana jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pap asfaltowych na osnowie z welonu włókien szklanych nie należy stosować do wykonywania obróbek dachowych oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. Wolno stosować w układach wielowarstwowych co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy należy wykonywać z pap na innych osnowach.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia EXTRA TESKOBIT W-PV 200 S52H stosowana jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pap asfaltowych na osnowie z welonu włókien szklanych nie należy stosować do wykonywania obróbek dachowych oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. Wolno stosować w układach wielowarstwowych co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy należy wykonywać z pap na innych osnowach.